Infografik för alla kanaler

Show! Don't tell!
Ett mer effektivt berättande än med informationsgrafik finns inte. Lockande och smart. Polygraf Media gör både interaktiva och statiska illustrationer.

Kartor

Kan man ha en karta bör man ha det! Inte bara är kartor snygga och informativa, de hjälper mottagaren att komma ihåg informationen kopplat till den.

Interaktivt

Den interaktiva grafiken vinner mark. Idag finns massor av verktyg för att skapa, presentera och bädda in grafik. Eller varför inte göra den i filmformat?

Sport

Sportens värld innehåller massor av statistik, tabeller och data som lämpar sig utmärkt för bygga infografik som förklarar och åskidliggöra.

Boken om KB

Kulturbolaget i Malmö är Sveriges äldsta rock- och nattklubb och har en fantastisk historia. Jag och min kollega Lars Dareberg ville berätta den historien. I oktober 2016 kom boken ut.